Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10607
Title: Tăng trưởng kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ
Other Titles: Economic growth in key economic region in central
Authors: Phan, Thăng An
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Các yếu tố sản xuất
Năng suất nhân tố tổng hợp
Vấn đề xã hội của tăng trưởng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 87 - 92.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10607
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TangTruongKinhTe.TT.pdfTóm tắt93.1 kBAdobe PDFView/Open
TangTruongKinhTe.TV.pdfNội dung532.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.