Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10597
Title: Nhận dạng hành động điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế
Other Titles: Detecting earnings management of enterprises in Thua Thien Hue
Authors: Lê, Thị Hoài Anh
Đỗ, Sông Hương
Nguyễn, Hoàng
Keywords: Điều chỉnh lợi nhuận
Mô hình DeAngelo
Mô hình Friedlan
Biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh
Biến kế toán dồn tích không thể điều chỉnh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 78 - 82.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10597
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanDangHanhDongDieuChinhLoiNhuan.TT.pdfTóm tắt90.97 kBAdobe PDFView/Open
NhanDangHanhDongDieuChinhLoiNhuan.TV.pdfNội dung472.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.