Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10587
Title: Khảo sát thực trạng quản lý một số hoạt động hợp tác quốc tế tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: An investigation into the management of some international collaborative activities at the University of Da Nang, University of Foreign Language Studies
Authors: Lưu, Quý Khương
Keywords: Hợp tác quốc tế
Tình nguyện viên
Lưu học sinh
Quản lý hoạt động HTQT
Thủ tục hành chính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 66 - 69.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10587
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatThucTrangQuanLy.TT.pdfTóm tắt207.53 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatThucTrangQuanLy.TV.pdfNội dung555.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.