Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10574
Title: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: An analysis of the impact of macroeconomic factors on Vietnam stock market
Authors: Trần, Thị Bích Ngọc
Nguyễn, Tuyết Trinh
Keywords: Nhân tố kinh tế vĩ mô
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kiểm định Engle – Granger
Mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM)
Kiểm định nhân quả Granger
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 128 - 132.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10574
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichAnhHuong.TT.pdfTóm tắt94.83 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichAnhHuong.TV.pdfNội dung458.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.