Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10570
Title: Mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu
Other Titles: A theoretical model of the effects of advertising and sales promotion on brand equity
Authors: Trương, Bá Thanh
Trần, Trung Vinh
Keywords: Chi phí quảng cáo
Thái độ khách hàng đối với quảng cáo
Khuyến mãi theo hướng tiền tệ
Khuyến mãi theo hướng phi tiền tệ
Giá trị thương hiệu
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 133 - 136.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10570
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhLyThuyet.TT.pdfTóm tắt94.67 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhLyThuyet.TV.pdfNội dung425.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.