Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10569
Title: Khủng hoảng nợ Châu Âu có tác động đến tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Đài Loan hay không? Bài học cho Việt Nam
Other Titles: Does the Euro debt crisis impact on the market liquidity in Taiwan stock market? Lessons for Viet Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: Thanh khoản thị trường
Khủng hoảng nợ Châu Âu
Thu nhập thị trường
Đài Loan
Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 118 - 122.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10569
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhungHoangNoChauAu.TT.pdfTóm tắt94.97 kBAdobe PDFView/Open
KhungHoangNoChauAu.TV.pdfNội dung537.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.