Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10554
Title: Tô Thùy Yên đi tìm huyền thoại phương Đông
Other Titles: To Thuy Yen seeking oriental legends by poetry
Authors: Đàm, Nghĩa Hiếu
Hồ, Thế Hà
Keywords: Tô Thùy Yên
Huyền thoại
Phương Đông
Trường từ vựng
Kết cấu câu thơ
Chiến tranh
Tồn tại
Thân phận
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(70). 2013; Trang 84 - 88.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10554
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ToThuyYen.TT.pdfTóm tắt94.63 kBAdobe PDFView/Open
ToThuyYen.TV.pdfNội dung261.69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.