Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10542
Title: Điều tra dịch thành ngữ trong một số phiên bản tiếng Anh của Truyện Kiều
Other Titles: An investigation into the translation of idioms in some English versions of Truyen Kieu by Nguyen Du
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Lưu, Quý Khương
Keywords: Dịch
Thành ngữ
Ngữ liệu dịch tương đương
Cách dịch thành ngữ
Diễn ngữ
Dịch nguyên văn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(70). 2013; Trang 65 - 71.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10542
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DieuTraDichThanhNgu.TT.pdfTóm tắt205.32 kBAdobe PDFView/Open
DieuTraDichThanhNgu.TV.pdfNội dung371.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.