Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10538
Title: Khai thác nghệ thuật âm nhạc truyền thống vào phát triển du lịch tại Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp
Other Titles: Exploitation of the traditional music artistry in tourism development in Da Nang: realities and solutions
Authors: Lê, Thị Thu Hiền
Tăng, Chánh Tín
Keywords: Âm nhạc
Truyền thống
Xứ Quảng
Đà Nẵng
Du lịch Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(70). 2013; Trang 78 - 83.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10538
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaiThacNgheThuat.TT.pdfTóm tắt198.15 kBAdobe PDFView/Open
KhaiThacNgheThuat.TV.pdfNội dung290.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.