Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10513
Title: Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Other Titles: Current Situation and Solution to Attraction Private Investment into High-Tech Agriulture in Kontum Province
Authors: Nguyễn, Thị Hoa, ThS.
Nguyễn, Bá Trung, ThS.
Phan, Thị Thanh Trúc, ThS.
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Kinh tế xã hội - nhân văn
Thu hút đầu tư tư nhân
Nông nghiệp công nghệ cao
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN08-07; 232 trang
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thực trạng thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và thảo luận kết quả; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10513
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoa.TT.pdfTóm tắt2.3 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoa.TV.pdfToàn văn15.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.