Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10508
Title: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen
Other Titles: Performance and Emissions of Small Engines Fueled with Hydrogen Enriched Biogas
Authors: Bùi, Văn Ga, GS.TSKH.
Cao, Xuân Tuấn, TS.
Lê, Minh Tiến, TS.
Nguyễn, Quang Trung, TS.
Bùi, Văn Tấn, ThS.
Keywords: Cơ khí động lực
Nhiên liệu biogas-hydrogen
Issue Date: 2020-07
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ. Mã số: CTB2018-DNA.01; 519 trang
Table of contents: Chương 1: Tính toán mô phỏng quá trình cung cấp biogas được làm giàu bởi hydrogen, LPG, Xăng cho động cơ; Chương 2: Mô phỏng quá trình cháy và phát thải ô nhiễm của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng biogas được làm giàu bởi hydrogen và các loại nhiên liệu khác; Chương 3 : Tính toán mô phỏng quá trình cháy và phát thải ô nhiễm của động cơ dual fuel chạy bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10508
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVanGa.TT.pdfTóm tắt2.98 MBAdobe PDFView/Open
BuiVanGa.TV.pdfToàn văn46.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BuiVanGa.jpg497.51 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.