Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10498
Title: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh Hán Việt ở Đà Nẵng và ứng dụng vào dạy học từ Hán Việt trong nhà trường
Other Titles: The Study on Sino-Vietnamese Geographical Name in Da Nang and Application to Teaching Sino-Vietnamese Words at Uninversity
Authors: Nguyễn, Hoàng Thân, TS.
Trần, Văn Sáng, PGS.TS.
Võ, Văn Hòe, CN.
Keywords: Địa danh Đà Nẵng
Từ Hán Việt
Giảng dạy từ Hán Việt
Địa danh Hán Việt
Địa danh Hán Việt - Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN03-18; 89 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài; Chương 2. Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh Hán Việt ở Đà Nẵng; Chương 3. Vận dụng tư liệu địa danh Hán Việt ở Đà Nẵng vào dạy-học từ Hán Việt trong nhà trường.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10498
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangThan.TT.pdfTóm tắt2.61 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHoangThan.TV.pdfToàn văn2.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenHoangThan.jpg388.53 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.