Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10497
Title: Nghiên cứu ứng dụng cảm biến quán tính để ước lượng các thông số bước đi cho người sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại
Other Titles: Appying Inertial Sensor to Estimate the Walking Parameters for User of Walker
Authors: Phạm, Duy Dưởng, ThS.
Nguyễn, Anh Duy, TS.
Nguyễn, Văn Nam, KS.
Dương, Quang Thiện, ThS.
Keywords: Thông số bước đi
Khung tập đi
Walker
Cảm biến quán tính
Ước lượng chuyển động
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN06-l0; 152 trang.
Table of contents: Chương 1. Ước lượng thông số bước đi trong chăm sóc sức khỏe; Chương 2. Tổng quan về cảm biến quán tính; Chương 3. Xây dựng thuật toán định vị quán tính sử dụng bộ lọc Kalman; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10497
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamDuyDuong.TT.pdfTóm tắt2.79 MBAdobe PDFView/Open
PhamDuyDuong.TV.pdfToàn văn18.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhamDuyDuong.jpg49.85 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.