Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10496
Title: Phát triển năng lực dạy học toán thống kê cho sinh viên sư phạm toán
Other Titles: Developing Professional Competencies to Teach Statistics in Mathematics for Teacher Education Students
Authors: Nguyễn, Thị Hà Phương, ThS.
Lê, Văn Dũng, TS.
Nguyễn, Thị Sinh, ThS.
Keywords: Kiến thức toán để dạy học
Thống kê
Sinh viên sư phạm Toán
Phát triển năng lực
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN03-27; 153 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan tài liệu; Chương 2. Kiến thức của giáo viên để dạy học biểu đồ thống kê; Chương 3. Các thực nghiệm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10496
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHaPhuong.TT.pdfTóm tắt625.89 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHaPhuong.TV.pdfToàn văn21.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenThiHaPhuong.jpg72.46 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.