Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10495
Title: Ứng dụng mô hình "Lớp học đảo ngược" vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên tại Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Implementation of Flipped Classroom Model in the Teaching of French Language at the University of Danang
Authors: Trần, Gia Nguyên Thy, ThS.
Dương, Thị Thùy Nhi
Nguyễn, Thị Thanh Huệ, ThS.
Nguyễn, Thái Trung, ThS.
Keywords: Đại học Đà Nẵng
Giảng dạy
Mô hình "Lớp học đảo ngược"
Thực nghiệm
Tiếng Pháp
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN05-18; 130 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu; Chương 2. Thực trạng sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong các giờ học tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng; Chương 3. Xây dựng các quy trình vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào một số giờ học tiếng Pháp; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10495
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranGiaNguyenThy.TT.pdfTóm tắt820.52 kBAdobe PDFView/Open
TranGiaNguyenThy.TV.pdfToàn văn21.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranGiaNguyenThy.jpg392.02 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.