Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10452
Title: Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Đà Nẵng)
Other Titles: Solutions to Enhance Accessibility to Higher Education for High School Students (Case Study in Da Nang City)
Authors: Hà, Văn Hoàng, TS.
Keywords: Giáo dục đại học
Tiếp cận giáo dục đại học
Bất bình đẳng xã hội
Bất bình đẳng xã hội trong giáo dục
Học sinh
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN03-25; 227 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận của vấn đề tiếp cận giáo dục đại học; Chương 2. Thực trạng về sự tác động của các yếu tố đến khả năng tiếp cận giáo dục đại học; Chương 3. Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10452
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HaVanHoang.TT.pdfTóm tắt817.22 kBAdobe PDFView/Open
HaVanHoang.TV.pdfToàn văn11.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
HaVanHoang.jpgBia177.36 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.