Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10401
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Research Building Physical Exercise System for Danang University Male Students
Authors: Nguyễn, Hữu Lực, ThS.
Nguyễn, Xuân Hiền
Phạm, Tuấn Hùng
Trần, Thị Như Quỳnh
Keywords: Giáo dục thể chất
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực
Phát triển thể lực cho sinh viên nam
Sinh viên Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-DDN-14; 294 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Chương 2.Phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 4.Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10401
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuLuc.TT.pdfTóm tắt830.88 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuLuc.TV.pdfToàn văn10.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.