Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10368
Title: Xây dựng mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Building a Model of a Sports Club among Students at Da Nang University's Member Educational Establishments
Authors: Đàm, Hùng Phi
Võ, Đình Hợp
Nguyễn, Thanh Giang
Keywords: Câu lạc bộ TDTT
Giáo dục thể chất
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN01-11; 201 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10368
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DamHungPhi.TT.pdfTóm tắt800.16 kBAdobe PDFView/Open
DamHungPhi.TV.pdfToàn văn26.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.