Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10367
Title: Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh toàn phương ứng dụng trong kỹ thuật định vị và lập bản đồ
Other Titles: Research on Some Algorithms for Processing Omnidirectional Images in the Field of Localization and Mapping i
Authors: Phan, Trần Đăng Khoa, TS.
Phạm, Công Thắng, TS.
Huỳnh, Thanh Tùng, NCS.ThS.
Vũ, Vân Thanh, KS.
Keywords: Khử nhiễu ảnh
Ảnh toàn phương
Phương án biến phân
Tối ưu hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN02-43; 88 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý thuyết; Chương 2. Mô hình khử nhiễu Gauss cho ảnh toàn phương; Chương 3. Mô hình khử nhiễu Poisson cho ảnh toàn phương; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10367
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTranDangKhoa.TT.pdfTóm tắt1.65 MBAdobe PDFView/Open
PhanTranDangKhoa.TV.pdfToàn văn10.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.