Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10342
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ khung nhìn thực cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở
Other Titles: Building a System for Supporting Materialized Views in Open Source Database Management Systems
Authors: Nguyễn, Trần Quốc Vinh, TS.
Nguyễn, Quang Thanh
Phạm, Anh Phương
Nguyễn, Hoàng Hải
...
Keywords: Khung nhìn thực
Cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở
Cập nhật gia tăng
Cập nhật đồng bộ
Cập nhật bất đồng bộ
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: KYTH-01 (B2017.DNA.06); 237 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Biểu diễn và so sánh truy vấn; Chương 3. Cập nhật gia tăng đồng bộ; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10342
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTranQuocVinh.TT.pdfTóm tắt1.01 MBAdobe PDFView/Open
NguyenTranQuocVinh.TV.pdfToàn văn10.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenTranQuocVinh.jpgBia161.46 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.