Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10338
Title: Nghiên cứu giải pháp Internet of Things cho việc tiết kiệm năng lượng dựa vào hành vi sử dụng
Other Titles: Research on Internet of Things solution for energy saving based on user behavior.
Authors: Ngô, Đình Thanh, TS.
Nguyễn, Thế Nghĩa
Huỳnh, Tấn Tiến
Keywords: Tiết kiệm năng lượng
IoT gateway
Internet of Things
Hành vi sử dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-41-TT; 119 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về giải pháp Internet of Things (IoT); Chương 2. Thiết kế hệ sinh thái IoT quản lý năng lượng; Chương 3. Giải pháp tích hợp và quản lý năng lượng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10338
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoDinhThanh.TT.pdfTóm tắt1.47 MBAdobe PDFView/Open
NgoDinhThanh.TV.pdfToàn văn15.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.