Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10325
Title: Nghiên cứu hiện tượng chêm xen từ ngữ tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt của sinh viên Đại học Đà Nẵng
Other Titles: An Investigation into a Mix of English Words in Vietnamese Communication of Danang University Students
Authors: Dương, Quốc Cường, PGS.TS.
Trương, Hoàng Uyên
Nguyễn, Thị Hoàng Anh
Nguyễn, Xuan Vĩnh
Keywords: Giao tiếp
Chêm xen
Từ ngữ tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếp xúc ngôn ngữ
Sinh viên
Issue Date: 2020-06
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018 – ĐN05-15; 145 trang.
Table of contents: Chương 1. Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài; Chương 2. Sự lựa chọn ngôn ngữ và đặc điểm ngôn ngữ của cộng đồng sinh viên Đại học Đà Nẵng; Chương 3. Đặc điểm lớp từ ngữ tiếng Anh chêm xen trong giao tiếp tiếng Việt của sinh viên Đại học Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10325
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongQuocCuong.TT.pdfTóm tắt756.38 kBAdobe PDFView/Open
DuongQuocCuong.TV.pdfToàn văn4.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.