Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10324
Title: Xây dựng quy trình vận dụng phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên học tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Developing a Process of Applying Project-Based Learning to Teaching Students of French at the University of Danang
Authors: Lê, Thị Trâm Anh, ThS.
Lê, Thị Ngọc Hà, ThS.
Dương, Thị Thùy Nhi, ThS.
Dương, Thị Thùy Trang, ThS.
Keywords: Cách tiến hành
Dạy học theo dự án
Ưu điểm
Lớp tiếng Pháp
Người học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN05-06; 125 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Xây dựng quy trình vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào một số giờ học tiếng Pháp; Chương 3: Thực nghiệm sư phạm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10324
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiTramAnh.TT.pdfTóm tắt745.02 kBAdobe PDFView/Open
LeThiTramAnh.TV.pdfToàn văn12.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.