Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10322
Title: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động
Other Titles: Research on Improving the Performance of Protocol Routing in Mobile Ad Hoc Network
Authors: Lê, Vũ, ThS.
Lương, Thái Ngọc, ThS.
Hoàng, Thị Mỹ Lệ, TS.
Phạm, Thị Quỳnh Thi
Keywords: AODV
MANET
HC
LA
QₒS
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-46-TT; 212 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Giải pháp tăng cường an ninh trên mạng tùy biến di động; Chương 3: Giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến mạng tùy biến di động.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10322
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVu.TT.pdfTóm tắt1.91 MBAdobe PDFView/Open
LeVu.TV.pdfToàn văn21.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.