Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10321
Title: Dạy – học các bộ môn lý thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Other Titles: Teaching- Learning Linguistic Subjects in the Curriculum for BA Degree in English Language in Vietnam: Situations and Solutions
Authors: Phan, Văn Hòa, PGS.TS.
Huỳnh, Ngọc Mai Kha, TS.
Hồ, Trịnh Quỳnh Thư, TS.
Hoàng, Như Quỳnh, ThS.
Hồ, Thị Thục Nhi, ThS.
Nguyễn, Phú Thọ
Keywords: Dạy và học
Môn lý thuyết tiếng Anh
Chương trình cử nhân tiếng Anh
Việt Nam
Ngôn ngữ học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng Kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2018- DNA -04; 517 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu thực trạng và về hướng đề xuất hệ thống giải pháp cho việc dạy - Học các môn lý thuyết tiếng trong chương trrình cử nhân tiếng Anh; Chương 2: Thực trạng về dạy - học các môn lý thuyết tiếng ngành cử nhân tiếng Anh; Chương 3: Đề xuất hệ thống các giải pháp về dạy - học các môn lý thuyết tiếng ngành cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10321
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanHoa.TT.pdfTóm tắt1.3 MBAdobe PDFView/Open
PhanVanHoa_TM.TV.pdfThuyết minh6.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhanVanHoa_SP.TV.pdfSản phẩm19.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhanVanHoa.TV.pdfToàn văn3.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.