Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10289
Title: Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam
Other Titles: Geological Environmental Health: Current Situation and Improvement Solutions in Central Region and Highlands, Vietnam
Authors: Lê, Phước Cường, PSG.TS.
Lương, Văn Thọ, ThS.
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Sức khỏe môi trường địa chất
Sức khỏe môi trường
Khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Hóa học môi trường
Issue Date: 2020-05
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN-39; 271 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10289
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LePhuocCuong.TT.pdfTóm tắt2.09 MBAdobe PDFView/Open
LePhuocCuong.TV.pdfToàn văn18.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.