Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10288
Title: Phân tích ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ lý thuyết thẩm định
Other Titles: Linguistic Expressions in opinion Articles in English and Vietnamese Newspapers from Appraisal Approach
Authors: Võ, Nguyễn Thùy Trang, ThS.
Trương, Lê Bích Trang
Dương, Quang Trung
Keywords: Phán xét
Đánh giá
Thang độ
Bình luận
Thái độ
Ngôn ngữ
Issue Date: 2020
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN05-11; 131 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Phạm trù thái độ trong văn bản bình luận xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt; Chương 3: Phạm trù thang độ trong văn bản bình luận xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10288
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNguyenThuyTrang.TT.pdfTóm tắt1.01 MBAdobe PDFView/Open
VoNguyenThuyTrang.TV.pdfToàn văn8.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.