Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10286
Title: Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tình hình nghèo ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Other Titles: Impact of foreign direct investment (FDI) on poverty in central Vietnam's key economic region
Authors: Thái, Sơn
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
FDI
Tình hình nghèo
Giảm nghèo
Tác động FDI tới tình hình nghèo
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(95). 2015; Trang 82 - 86.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10286
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TacDong.TT.pdfTóm tắt87.71 kBAdobe PDFView/Open
TacDong.TV.pdfNội dung436.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.