Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10256
Title: Sử dụng sơ đồ tư duy trong phát triển kỹ năng thực hành tiếng cho sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ
Other Titles: Using Mind Mapping Technique in Improving English Language Skills for Students at English Faculty – University of Foreign Language Studies
Authors: Ngô, Thị Hiền Trang, ThS.
Trần, Hữu Thuần
Phạm, Thị Tài
Keywords: Sơ đồ tư duy
kỹ năng tiếng
Sinh viên năm 1
Khoa tiếng Anh
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN05-10; 166 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận; Chương 2: Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10256
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiHienTrang.TT.pdfTóm tắt740.21 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiHienTrang.TV.pdfToàn văn17.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.