Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10255
Title: Nghiên cứu cải biên thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động trong chăm sóc sức khỏe
Other Titles: Appying the Inertial Navigation Algorithm to Estimate Walking Parameters for Health Care
Authors: Đoàn, Quang Vinh, PGS.TS.
Phạm, Duy Dưởng, ThS.
Nguyễn, Anh Duy, TS.
Trương, Thị Bích Thanh, TS.
Ngô, Đình Thanh, TS.
Keywords: Cảm biến quán tính
Thuật toán định vị quán tính
Ước lượng chuyển động
IMU (Inertial Measurement Unit)
Khung tập đi
Walker
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2018.DNA.07 (KYTH-45); 201 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về cảm biến quán tính; Chương 2: Thuật toán định vị quán tính sử dụng bộ lọc Kalman; Chương 3: Cải biên thuật toán định vị quán tính cho Walker; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10255
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanQuangVinh.TT.pdfTóm tắt2.05 MBAdobe PDFView/Open
DoanQuangVinh.TV.pdfToàn văn14.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.