Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10220
Title: Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến thanh khoản của cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: The Effect of Institutional Investors on Stock Liquidity of Firms Listed in the Vietnam Stock Market.
Authors: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Trần, Nguyễn Trâm Anh, ThS.
Bùi, Phan Nhã Khanh, ThS.
Lê, Thị Hoài Trinh
Keywords: Nhà đầu tư tổ chức
Thanh khoản cổ phiếu
Thị trường chứng khoán
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA-16; 192 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến thanh khoản cổ phiếu; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10220
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangTungLam.TT.pdfTóm tắt402.42 kBAdobe PDFView/Open
DangTungLam.TV.pdfToàn văn20.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.