Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10209
Title: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp ứng dụng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ
Other Titles: Studies on Synthesis of Binary Oxides for Selective Oxidation of Light Hydrocarbon
Authors: Nguyễn, Đình Minh Tuấn, TS.
Phạm, Thị Đoan Chinh, TS.
Đặng, Kim Hoàng, TS.
Phan, Mạnh Duy, ThS.
Lê, Thị Như Ý, TS.
Huỳnh, Tấn Tiến, ThS.
Nguyễn, Thị Phương Yến
Keywords: Oxi hóa chọn lọc
VPO ( Vanadyl phosphate oxide )
Maleic Anhydride (MA)
Xúc tác dị thể
VOHPO₄.0.5H₂O
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: KYTH-55 (B2017.DNA.20); 184 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Nghiên cứu thực nghiệm; Chương 3: Đặc trưng tính chất hóa lý; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10209
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDinhMinhTuan.TT.pdfTóm tắt2.72 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDinhMinhTuan.TV.pdfToàn văn21.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.