Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10198
Title: Phát triển mô hình trải nghiệm đồng sáng tạo cho du lịch Đà Nẵng
Other Titles: Developing the Model of Co-Creation Experience for Tourism in Da Nang City
Authors: Phạm, Thị Lan Hương, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Bích Thủy, TS.
Trương, Hồng Trình, TS.
Phạm, Ngọc Ái, NCS
Ngô, Thị Hồng, ThS.
Nguyễn, Thanh Lâm, ThS.
Phạm, Thị Quỳnh Lệ, ThS.
Keywords: Đồng sáng tạo giá trị
Trải nghiệm du lịch
Trải nghiệm du lịch sáng tạo
Du lịch
Đà Nẵng
Mô hình trải nghiệm đồng sáng tạo
Quản lý điểm đến du lịch
Quản lý nhà nước về du lịch
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2017.ĐNA.21(KT03); 677 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch; Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng; Chương 3: Phát triển mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10198
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiLanHuong.TT.pdfTóm tắt886.18 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiLanHuong.TV.pdfToàn văn18.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhamThiLanHuong.TM.pdfThuyết minh15.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.