Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10191
Title: Phương pháp xác định kích thước nhánh dẫn của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam
Other Titles: A method for determining the dimension of approaches at signalized intersections in urban areas of Viet Nam
Authors: Phạm, Quỳnh Anh
Phan, Cao Thọ
Bá, Quốc Thùy
Keywords: Nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu
Kích thước nhánh dẫn
Khả năng thông hành
Điều kiện đường
Điều kiện giao thông
Chu kỳ đèn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 1 - 4.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10191
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhuongPhapXacDinh.TT.pdfTóm tắt96.89 kBAdobe PDFView/Open
PhuongPhapXacDinh.TV.pdfNội dung656.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.