Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10190
Title: Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam
Other Titles: Impacts of salt intrusion on aquaculture activities in the downstream of Thu Bon river, Quang Nam province
Authors: Đoạn, Chí Cường
Võ, Văn Minh
Từ, Thị Thu Hiếu
...
Keywords: Xâm nhập măn
Nuôi trồng thủy sản
Hạ lưu sông Thu Bồn
Đánh giá tác động
Quảng Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 78 - 83.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10190
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TacDongCuaXamNhapMan.TT.pdfTóm tắt95.84 kBAdobe PDFView/Open
TacDongCuaXamNhapMan.TV.pdfNội dung444.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.