Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10188
Title: Phương pháp Ellipsoid cải tiến và ứng dụng giải bài toán qui hoạch tuyến tính
Other Titles: Modified Ellipsoid method and its application to linear programming problems
Authors: Phạm, Quý Mười
Phan, Thị Như Quỳnh
Keywords: Bài toán qui hoạch tuyến tính
Phương pháp Ellipsoid
Phương pháp Ellipsoid cải tiến
Phương án chấp nhận được
Phương án tối ưu chấp nhận được
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 99 - 103.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10188
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhuongPhapEllipsoid.TT.pdfTóm tắt91.72 kBAdobe PDFView/Open
PhuongPhapEllipsoid.TV.pdfNội dung450.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.