Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10134
Title: Nghiên cứu điều khiển không cảm biến tốc độ động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao
Other Titles: Research on High-Speed Sensorless Control of Synchronous Reluctance Motor
Authors: Nguyễn, Đức Quận, TS.
Hoàng, Dũng, TS.
Nguyễn, Anh Duy, TS.
Hoàng, Bá Đại Nghĩa, ThS.
Trần, Thị Kim Thanh, ThS.
Keywords: Động cơ đồng bộ từ trở
Tốc độ cao
Điều khiển không cảm biến
Bộ lọc Kalman mở rộng
Mô phỏng
Tự động hóa
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-45-TT; 154 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về động cơ đồng bộ từ trở và điều khiển không cảm biến tốc độ; Chương 2: Mô hình hóa và mô phỏng động cơ đồng bộ từ trở; Chương 3: Mô phỏng điều khiển động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao sử dụng cảm biến tốc độ; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10134
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucQuan.TT.pdfTóm tắt1.42 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDucQuan.TV.pdfToàn văn22.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.