Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10111
Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm trục chính truyền động bằng thủy lực cho máy tiện
Other Titles: Development of Main Shaft Mechanism Driven by Hydraulic Power for Lathe Machine
Authors: Trần, Ngọc Hải, ThS.
Trần, Xuân Tùy, PGS.TS.
Nguyễn, Tấn Minh, ThS.
Trần, Minh Thông, ThS.
Nguyễn, Linh Giang, ThS.
Nguyễn, Thượng Lý, ThS.
Keywords: Truyền động thủy lực
Trục chính thủy lực
Trục chính máy tiện
Máy tiện thủy lực
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-28-TT; 198 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Thiết kế động học và nghiên cứu động lực học cụm trục chính; Chương 3: Chế tạo cụm trục chính; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10111
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocHai.TT.pdfTóm tắt1.23 MBAdobe PDFView/Open
TranNgocHai.TV.pdfToàn văn18.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.