Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10105
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của lõm áp đến các tải nhạy cảm trên lưới điện phân phối
Other Titles: Voltage sag effects on sensitive equipment in distribution networks
Authors: Đinh, Thành Việt
Nguyễn, Hữu Hiếu
Ngô, Minh Khoa
Keywords: Lõm áp
Chất lượng điện áp
Lưới điện phân phối
Chất lượng điện năng
Matlab/Simulink
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 64 - 68.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10105
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuongCuaLomAp.TT.pdfTóm tắt94.26 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuongCuaLomAp.TV.pdfNội dung1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.