Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10104
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện và sự thay đổi diện tích thảm phủ đến chế độ dòng chảy tại lưu vực sông Kôn - Bình Định.
Other Titles: Study on the Effect of Hydropower Plants and Land Cover Area Changes on Flow Regime in the Kon River Basin - Binh Dinh
Authors: Vũ, Huy Công, TS.
Keywords: Thảm phủ
Dòng chảy
Sông Kôn
Nhà máy thủy điện
Kỹ thuật tài nguyên nước & môi trường
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN02-20; 138 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Xây dựng bản đồ sử dụng đất từ ảnh vệ tinh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10104
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuHuyCong.TT.pdfTóm tắt12.57 MBAdobe PDFView/Open
VuHuyCong.TV.pdfToàn văn18.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.