Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10102
Title: Thử nghiệm hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia
Other Titles: Experimental Psychological Counseling Activities for Students Before the National High School Exam
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Phương, TS.
Lê, Mỹ Dung, TS.
Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Keywords: Tư vấn tâm lý học sinh
Học sinh trung học phổ thông
Tâm lý
Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã Số: B2017-ĐN03-15; 195 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia; Chương 2: Tổ chức và nghiên cứu thử nghiệm hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia; Chương 3: Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10102
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHangPhuong.TT.pdfTóm tắt4.18 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHangPhuong.TV.pdfToàn văn16.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.