Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10101
Title: Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống truyền thông tin và năng lượng vô tuyến đồng thời
Other Titles: Optimize Performance for Simultaneous Wireless Information and Power Transfer System
Authors: Nguyễn, Duy Nhật Viễn, TS.
Lê, Hồng Nam
Vũ, Vân Thanh
Mạc, Như Minh
Keywords: SWIPT
MIMO
MMSE
Bảo mật
Beamforming
Tối ưu hóa hiệu năng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017–ĐN02–36; 98 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan hệ thống truyền thông tin và năng lượng đồng thời; Chương 2: Hệ thống truyền dẫn đa Anten và kỹ thuật tiền mã hóa; Chương 3: Tối ưu hóa chất lượng tín hiệu thu cho hệ thống SWIPT; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10101
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDuyNhatVien.TT.pdfTóm tắt1.47 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDuyNhatVien.TV.pdfToàn văn13.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.