Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10063
Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán độ tin cậy cho hệ thống điện phân phối trên cơ sở phương pháp không gian trạng thái
Other Titles: Study on the Method of Calculating the Reliability of the Distribution System based on the State Space Method
Authors: Trần, Tấn Vinh, GVC.TS.
Nguyễn, Hữu Hiếu, PGS.TS.
Trịnh, Trung Hiếu, TS.
Nguyễn, Trí Quang, ThS.
Keywords: Độ tin cậy
Phương pháp không gian trạng thái lưới điện phân phối
Lưới điện hình tia
Lưới điện mạch vòng
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-ĐNA-47-TT; 246 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về độ tin cậy cung cấp điện HTĐ phân phối; Chương 2: Các phương pháp tính toán độ tin cậy; Chương 3: Tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối bằng phương pháp trạng thái; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10063
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranTanVinh.TT.pdfTóm tắt4.3 MBAdobe PDFView/Open
TranTanVinh.TV.pdfToàn văn36.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.