Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10062
Title: Nghiên cứu phát hiện chuyển động bất thường dựa vào camera
Other Titles: A Study on Video-Based Abnormal Movement Detection
Authors: Hoàng, Lê Uyên Thục, TS.
Phạm, Văn Tuấn, PGS.TS.
Ngô, Minh Trí, TS.
Vũ, Vân Thanh, KS.
Mạc, Như Minh, KS.
Keywords: Phát hiện dáng đi bất thường
Mô men Hu
Mô hình Markov ẩn
Đặc trưng té ngã
Khoa học máy tính
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-40-TT; 179 trang.
Table of contents: Chương 1: Nghiên cứu tổng quan; Chương 2: Cơ sở thực hiện hệ thống; Chương 3: Hệ thống đề xuất; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10062
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangLeUyenThuc.TT.pdfTóm tắt940.22 kBAdobe PDFView/Open
HoangLeUyenThuc.TV.pdfToàn văn6.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.