Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10061
Title: Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng các kiểu cấu trúc nền đất vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam tỉ lệ 1:50.000 phục vụ quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng
Other Titles: Research on Establishing the Map of Ground Structural Pattern Zoning of Quang Nam Coastal Plain Scale 1:50.000 to Serve the Construction Planning and Designing
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Yến, ThS.
Đỗ, Quang Thiên, PGS.TS.
Nguyễn, Thanh, GS.TSKH.
Nguyễn, Hoàng Giang, ThS.
Nguyễn, Thị Phương Khuê, KS.
Nguyễn, Thu Hà, ThS.
Hồ, Trung Thành, ThS.
Nguyễn, Hữu Huy, ThS.
Keywords: Bản đồ cấu trúc nền
Đồng bằng ven biển Quảng Nam
Bản đồ tải trọng giới hạn
Cấu trúc nền
Tính chất cơ lý đất yếu Quảng Nam
Địa kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-23-TT; 209 trang.
Table of contents: Chương 1: Các vấn đề chung về cấu trúc nền và cơ sở lý thuyết nghiên cứu; Chương 2: Điều kiện địa kỹ thuật đồng bằng ven biển Quảng Nam; Chương 3: Tính chất xây dựng của các thành tạo đất đá vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam phục vụ quy hoạch, thiết kế công trình; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10061
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocYen.TT.pdfTóm tắt2.37 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocYen.TV.pdfToàn văn13.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.