Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10051
Title: Vấn đề phân chia ngôi thứ làng xã Việt qua hương ước chữ Hán thế kỷ XVII - XVIII
Other Titles: The hierarchic division of Vietnamese village communities through chinese village conventions in centuries XVII - XVIII
Authors: Đỗ, Thị Hà Thơ
Keywords: Hương ước
Hương ước chữ Hán thế kỷ XVII - XVIII
Hương ước chữ Hán Việt Nam
Lệ hương ẩm
Ngôi thứ làng xã Việt
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 08(93). 2015; Trang 81 - 85.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10051
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanDePhanChia.TT.pdfTóm tắt91.84 kBAdobe PDFView/Open
VanDePhanChia.TV.pdfNội dung1.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.