Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10039
Title: Nghiên cứu chiết tách và phân lập hợp chất hóa học gây độc tế bào ung thư từ dịch chiết cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)
Other Titles: Study on Chemical Composition and Cytotoxic Activity of Male Carica Papaya L.
Authors: Đỗ, Thị Thúy Vân, ThS.
Đào, Hùng Cường, GS.TS.
Giang, Thị Kim Liên, PGS.TS.
Trần, Thị Diệu My, ThS.
Keywords: Carica papaya L.
Lung cancer cells (A549)
Liver cancer cells (hep3B)
Breast cancer cells (MCF-7)
Tetratriacontanyl palmitate
1-Hentriacontanol
Cây đu đủ đực
Tế bào ung thư phổi
Ung thư vú
Ung thư gan
Issue Date: 2019-09
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN03-30; 165 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan tài liệu; Chương 2: Nguyên liệu, phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm; Chương 3: Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10039
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiThuyVan.TT.pdfTóm tắt1.27 MBAdobe PDFView/Open
DoThiThuyVan.TV.pdfToàn văn18.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.