Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10029
Title: Nghiên cứu xây dựng chương trình học tập tiếng Nhật trực tuyến theo nhu cầu của người học
Other Titles: Study to Develop an Online Program for Learning Japanese according to Learners Needs
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Liên, ThS.
Phạm, Minh Tuấn, TS.
Dư, Thoại Tú, ThS.
Keywords: Phân tích nhóm
Đồ thị Dendrogram
Ma trận tương quan
Học tập trực tuyến
Học tiếng Nhật
Issue Date: 2018-12
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHĐN; Mã số: Đ2016-05-04; 105 trang.
Table of contents: Chương 1: Nghiên cứu tổng quan; Chương 2: Khảo sát và phân tích tình hình học tập trực tuyến của người học. Chuyên ngành tiếng Nhật, khoa tiếng Nhật - Hàn - Thái. Đại học Ngoại ngữ; Chương 3: Xây dựng chương trình học tiếng Nhật trực tuyến theo nhu cầu người học
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10029
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocLien.TT.pdfTóm tắt1.75 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocLien.TV.pdfToàn văn15.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.