Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10028
Title: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị nâng mini có tải trọng 150kg
Other Titles: Research, Design and Manufacturing a Mini Lifting Equipment with Loads of 150Kg
Authors: Nguyễn, Thị Hải Vân, TS.
Đào, Thanh Hùng, ThS.
Hoàng, Thắng, ThS.
Phạm, Minh Mận, ThS.
Keywords: Mini lifting equipment
Finite element analysis
Separation of nodes
Stress distribution
CAD simulation
Issue Date: 2019-07
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-DN06-08; 125 trang.
Table of contents: Chương 1: Khảo sát chung về thiết bị nâng mini; Chương 2: Mô phỏng 3D các chi tiết liên quan đến thiết bị nâng; Chương 3: Khảo sát đặc tính động lực học thiết bị nâng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10028
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHaiVan.TT.pdfTóm tắt6.82 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHaiVan.TV.pdfToàn văn7.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.