Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10027
Title: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống chuyển đổi năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời
Other Titles: Research, Designe, and Manufacturing of an Electrical Energy Converter System to Enhance the Using Efficiency of Photovoltaic System
Authors: Trịnh, Trung Hiếu, TS.
Đoàn, Anh Tuấn, TS.
Lê, Thị Tịnh Minh, TS.
Keywords: Tấm pin năng lượng mặt trời
Bộ chuyển đổi DC/DC
Nâng cao hiệu suất
Thiết kế bộ Full Bridge
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2019-09
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-08; 110 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về hệ thống pin năng lượng mặt trời; Chương 2: Tính toán lựa chọn cấu trúc bộ chuyển đổi DC/DC; Chương 3: Thiết kế, chế tạo bộ chuyển đổi DC/DC.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10027
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhTrungHieu.TT.pdfTóm tắt1.42 MBAdobe PDFView/Open
TrinhTrungHieu.TV.pdfToàn văn5.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.